SRI LAKSHMI GANAPATHI TEMPLE

SRI LAKSHMI GANAPATHI TEMPLE

HINDU TEMPLE OF PLANO

Deepawali Celebrations/Pujas – 4th November 2021.

© Sri Lakshmi Ganapathi Temple, 2021. All Rights Reserved.