SRI LAKSHMI GANAPATHI TEMPLE

SRI LAKSHMI GANAPATHI TEMPLE

HINDU TEMPLE OF PLANO

Temple Timings:

Weekdays : 10 A.M to 12.30 P.M and 6.00 P.M to 8.30 P.M

Weekends : 10 A.M to 2.00 P.M and 5.00 P.M to 9.00 P.M

Sri Venkateswara Swamy Prana Pratista Kumbhabhishekam & Shanthi Kalyanam

© Sri Lakshmi Ganapathi Temple, 2017. All Rights Reserved.