SRI LAKSHMI GANAPATHI TEMPLE

SRI LAKSHMI GANAPATHI TEMPLE

HINDU TEMPLE OF PLANO

Contact Us

SRI LAKSHMI GANAPATHI TEMPLE

HINDU TEMPLE OF PLANO

3829 W Spring Creek Pkwy
Suite # 110
Plano TX 75023
Temple Phone : (972) 635 – 3456
(512) 466 – 1789
Email : info@hindutempleofplano.org
Contact Temple Priest : Kameshwar Rao Sharma

 

© Sri Lakshmi Ganapathi Temple, 2021. All Rights Reserved.